07 January 2013

Поминаа 7 дена од новата година, воопшто не сме поблиску до остварување на зацртаните планови, не ни се падна паричката, немавме секс, но да не биде се така црно, качивме некое кило од прославите, кафаните и руските салати.

via Шуле
Бидејќи во Македонија не се поштува Гоа трансот, тоа што ќе го слушнете во локалите кои не можат да се карактеризираат како хипстерски/наркомански дувла е нешто што веќе сте го слушнале милион пати и секој пат кога повторно ќе го слушнете сакате веднаш да го напуштите, ама не го правите тоа бидејќи надежта (за лапање) последна умира.
Во секој случај еве што под итно треба да се исфрли од репертоар:

 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff