26 November 2012

[Рандом] Ода на Народот

 
Ако го научиш, ќе сфати дека има подобар начин.
Ако му дадеш глас, ќе го искористи против тебе.
Ако му ги отвориш границите, ќе те напушти.
Ако му дадеш моќ, веднаш ќе те замени.

Затоа дај му мрак, за да не го види патот.
Дај му молк, за да сфати дека е сам. 
Дај му лага, за да не ја дознае вистината.
Дај му ќотек, само така ќе те слуша.
 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff