12 March 2012

[Ретардација на денот] Фејсбук се гаси за три дена

 
Денес се објави вест дека Фејсбук ќе се изгаси за три дена.

Сите што поверуваа се ретардирани!
 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff